top of page
Natuurcoaching

Relatietherapie IBCT / relatiecoaching

Alle mensen zijn hetzelfde.

Het zijn slechts hun gebruiken die verschillen. (Confucius)

Herken je een of meerdere van onderstaande symptomen:

 

- Loopt je relatie al geruime tijd niet lekker?

Voel je je alleen?

- Heb je onrust of voel je een onverklaarbare leegte?

- Maken jullie ruzie door wezenlijke verschillen?

- Hebben jullie strijd om externe gebeurtenissen? 

- Begrijpen jullie elkaar niet meer?

- Zijn jullie elkaar kwijtgeraakt door pijnlijke gebeurtenissen, omdat

  ieder dit op zijn/haar manier verwerkt?

- Of is er een ander in het spel?

Pixabay IMG koppel ruzie maken.jpg

Als je met dit soort vragen rondloopt en je hierin blijft rondcirkelen, is het tijd om samen met mij naar antwoorden te zoeken. Antwoorden die in jou/jullie zitten, maar waar je zelf niet direct bij komt. 

 

Relaties kunnen gecompliceerd zijn.

Op het moment dat we iemand leren kennen en verliefd worden, zijn we doorgaans  gefocust op overeenkomsten qua karakter-eigenschappen, patronen, overtuigingen èn mogelijk op de positieve eigenschappen die we missen in onszelf, waarvan we dan zeggen dat die ander ons aanvult.

 

Beiden heb je overtuigingen en patronen van huis uit meegekregen en gedurende je leven heb je bepaalde (pijnlijke) ervaringen opgedaan, die je in de relatie meeneemt. Van belang is dat beiden zich hiervan bewust worden. En daarnaast is het van belang dat je elkaar ziet en echt luistert en goed met elkaar communiceert.

Daarom is het zinvol om jezelf en de relatie onder de loep te nemen.

 

Ook relaties die goed lopen hebben onderhoud nodig, omdat je naarmate je langer bij elkaar bent, elkaar beter kent en denkt te weten welke behoeften de ander heeft. Het gevaar zit hem in dat je dingen gaat aannemen en gaat invullen voor de ander, terwijl je beiden aan verandering onderhevig bent. Vaak zie je dat stellen niet goed met elkaar (blijven) communiceren, waardoor de relatie stroever of oppervlakkiger wordt. Je verliest elkaar als het ware. En dat kan nog makkelijker gebeuren als er kinderen zijn. 

Wil je graag dat je relatie weer lekker stroomt, dat jullie je samen verbonden en veilig voelen bij elkaar, genieten en lol hebben? Dat jullie communicatie verbetert en jullie elkaar weer begrijpen?

Deze veranderingen hebben een hele positieve uitwerking op elkaar, maar ook op kinderen en andere naasten.

 

Veel mensen zien op tegen verandering, omdat dat energie kost en ze daar iets voor moeten doen of laten. Een structurele verandering komt pas nadat er inzicht is verkregen in oude patronen en belemmerend en/of vermijdend gedrag.

 

Het behandelprotocol van relatietherapie IBCT bestaat uit tien sessies, waarin jullie alleen en samen aan het werk gaan. Dit gebeurt door middel van gesprekken, opdrachten en oefeningen, die tijdens de sessies en thuis geoefend mogen worden. Zodoende ontstaan er inzichten en krijgen jullie begrip voor jezelf en elkaar. 

 

In de meeste gevallen gaan stellen op een meer liefdevolle en verbindende manier verder.

Echter in enkele gevallen wordt het echtpaar door de relatietherapie duidelijk waarom hun relatie niet meer werkt en gaan ze scheiden. Het resultaat van dit proces is, dat partners elkaar beter hebben leren begrijpen en beter hebben leren communiceren. Dit komt het verwerkingsproces ten goede en dit is ook in het belang van eventuele kinderen. 

Blijf niet langer aanmodderen en neem contact met mij op om jou en/of jullie te helpen. 

 

Het geheim van verandering is 'stop met vechten' tegen

wat je niet meer wilt en richt al je energie op wat je wèl wilt.

In verbinding met jezelf kun

je de ander pas echt zien.

Pixabay IMG koppel therapie.jpg

Emoties zijn boodschappers van behoeftes en diepere waarden. Don't kill the messenger.

bottom of page